Bývalé kolejiště v Jesenici

Jesenické klubovní kolejiště, které pan Vladimír Zuska uveřejnil v čísle 18/79 časopisu Železničář, a poté po přestavbě v knize Modely železnice v terénu, patří dnes minulosti. Vzhledem ke stavu kolejiva byla v roce 1996 zahájena postupná výměna kolejiva a částečná rekonstrukce tak, aby bylo možno tento celek rozšířit o modulové kolejiště. V souvislosti s tím v poslední době dochází k rozšíření stanice Markov, protože při plném provozu (tzn. i modulového kolejiště) nebyla kapacita stanice dostačující.

Kolejiště následně vzalo za své při rekonstrukci budovy ZŠ Jesenice a je od r. 2015 nahrazováno modulovým kolejištěm podél stěn. Provní stanice byla v r. 2016 využita jako provizorní skryté nádraží na modulovém setkání v kulturním domě v Jesenici. 

Připomeňte si kolejiště alespoň zde:

klepnutím se obrázek zvětší

Popis kolejiště:

 • První stanicí je Žst. Kubice - předměstí. Je řešena jako úvraťová se 6 kolejemi průjezdnými, výtažnou kolejí a 3 kolejemi kusými, z nichž jedna je zakončena čelní a boční rampou. Ke stanici je také připojena strojová stanice s remízou na 2 stání, vodním jeřábem, popelovou jámou a skládkou uhlí. Ze stanice vycházejí dvě tratě, A a C.Tratí A se dostaneme do stanice Žst. Podhradí.
 • Žst. Podhradí je typická mezilehlá stanice se 3 kolejemi průjezdnými a jednou kusou kolejí. Odtud se dále dostaneme tratí B do Žst. Markov.
 • Žst. Markov představuje frekventovonou uzlovou stanici. Je zde 7 průjezdných kolejí, 2 kusé a ústí sem strojová kolej lokomotivního depa. Odtud se můžeme tratí C vrátit do Žst. Kubice - předměstí, nebo pokračovat na připojené modulové kolejiště. Trať je trvale ukončena u dveří, modulové kolejiště se připojuje na 15 cm široký vyjímací spojovací díl.
 • Samostatně řízený celek pobočné lokomotivní depo Markov je strojovou kolejí připojeno na Žst. Markov. Na kolejišti je uvažován smíšený provoz parních a motorových lokomotiv, proto je tomuto provozu přispůsobeno i zařízení lokomotivního depa. Hnací vozidla po předání na strojové koleji mohou pokračovat na 3 kusé koleje, z nichž 1 slouží jako zásobovací, nebo na popelovou jámu, u které je i vodní jeřáb. Na dalším stanovišti je dobráno uhlí (parní lokomotivy), písek (obě trakce) a nakonec nafta (motorové lokomotivy). Poté lokomotivy zajíždějí na točnu, odkud jsou odstaveny (4 stání v remíze, nebo 2 volné paprsky), nebo otočeny do potřebné polohy na odjezdovou kolej a předány Žst. Markov na další oběh.
 • Analogové ovládání kolejiště:

  V místě, odkud je nejlepší přehled, je zřízeno stanoviště strojvedoucích se třemi nezávislými regulátory a spínacím panelem. Každý strojvedoucí se může připojit k některé z tratí A, B, C. Všechny tyto mezistaniční úseky jsou zcela vyloučeny z ovládání stanic a jízdu na nich mohou ovládat jen strojvedoucí. Úsek trati pro připojení modulů je ovládán z modulového kolejiště, jen pokud není připojeno, je tento úsek ovládán ze stanice Markov.

  Každá stanice má rovněž svůj regulátor, ale zapnutí jednotlivých kolejí je závislé na přepínací soustavě. Těmito soustavami se každé zhlaví dá zapnout k příslušné trati, do vlastního řízení stanice, nebo zcela vypnout. Zhlaví ve stanicích Kubice - předměstí a Markov jsou řešena tak, aby se dala navázat souvislá vlaková cesta na jednotlivé tratě, nebo na obě současně (pokud se nekříží a nestřetávají). Zapnutím zhlaví a příslušné koleje k trati se tyto části stanice dostanou do přímého ovládání příslušného strojvedoucího, zatímco např. na druhém zhlaví stanice vjíždí jiný strojvedoucí na další kolej, nebo zde obsluha stanice ve vlastním řízení stanice provádí posun.

  Stanicí Podhradí může jeden strojvedoucí plynule projíždět, neboť strojvedoucí mají možnost se připojit současně na trať A i B. Stanice Markov se na plynulý průjezd zapojit nedá, neboť traťový celek Kubice - předměstí - Podhradí - Markov - Kubice - předměstí tvoří smyčku. Přepólování se děje ve stanici Markov (jen z hlediska strojvedoucích), takže strojvedoucí nesmí být současně zapojen na tratě B a C (zkratoval by sám sebe).

  Fotky z kolejiště

  Video z kolejiště

  Virtuální procházka kolejištěm

  zpět na úvod