Jeseničtí železniční modeláři na psychiatrii, 

aneb
XVIII. ZAHRADNÍ SLAVNOST v areálu Psychiatrické léčebny Petrohrad
Že moduly jsou flexibilní a umožňují proplétat se i mezi sloupy starobylého nově rekonstruovaného památkově chráněného špýcharu dokázali modeláři z KŽM Jesenice v sobotu 19. června 2010.
   
 

 Tento den se konala 18. zahradní slavnost v areálu Psychiatrické léčebny v Petrohradě. Organizátory jsme byli pozváni k účasti s naším modulovým kolejištěm s podmínkou, že se musíme vejít do sálu se dřevěnými sloupy. Výzva to byla velice silná, neboť Zahradní slavnost má každoročně velmi vysokou úroveň jak po stránce společenské, tak po stránce kulturní, navíc spojená s možností prezentovat se široké, převážně laické veřejnosti.

Podařilo se nám připravit řešení kolejiště do tvaru písmene „C“ s dlouhým mezistaničním úsekem. Hlavní dirigující stanice Josefov byla tentokrát do tvaru písmene „S“, s využitím stávající vojenské vlečky. Na druhém konci tratě byla známá stanička „Lhota“. Mezi našimi moduly byl  tentokrát novinkou obloukový dvojdíl se stoupáním a chmelnicí.

   

   

   

Provoz byl tradičně analogový s našim systémem „výpravčí / strojvedoucí / výpravčí“. Při obsluze se střídali členové a instruktoři kroužku a  někteří hosté. Vozidlový park představoval provoz na ČSD v 70. letech minulého století, nebyl tentokrát podle grafikonu, ale nepřetržitý a s bohatým posunem. Takže se bylo stále na co dívat. Návštěvníků přišlo hodně, mnozí si připomněli, že někde v krabici ještě doma nějaké vláčky mají, a byli mezi nimi i bývalí členové žákovských kroužků pana Zusky, kteří si rádi zavzpomínali na svá školní léta.

     

Spokojeni doufáme byli i organizátoři, protože jsme na místě obdrželi pozvání na 19. zahradní slavnost v roce 2011. Nu, možná jsme to nemuseli ani rozebírat...

       

text: Jiří Berka

foto: Martina Berková 
zpět na úvod