ŽM Jesenice a Zababov v Muzeu ČD v Lužné u Rakovníka 24. - 25. 9. 2011

   

Pomalu, ale jistě se stává tradicí účast jesenických železničních modelářů na akci Model – víkend v Železničním muzeu v Lužné u Rakovníka. Letošní představení jesenických modelářů v Lužné se začalo plánovat již na loňském Model - víkendu. Z úst přednosty železničního muzea ing. Jindřicha Rachoty padl návrh na spojení našich modulů s moduly klubu Zababov. Řekli jsme si proč ne, je to výzva. V únoru letošního roku na Dni otevřených dveří v Jesenici jsme si domluvili podrobnosti a rozdělili úkoly. Pro nás to znamenalo přejít z analogového na digitální ovládání včetně úpravy hnacích vozidel a zvýšit nohy pod moduly. Pro letošní rok byla Muzeem opět poskynuta plocha, která běžně slouží pro opravy vozidel. Díky tomu jsme za zády měli stroje 477.043, 313.432 a 310.0 v rozloženém stavu. Některé moduly klubu Zababov byly postaveny již ve čtvrtek, takže v pátek jsme se mohli připojit a začít stavět naše. Nakonec zbývalo propojit DCC signál, natáhnout telefony a zkusit provoz.   

Schéma moduliště

Pro layout jsme dodali podklady pro jednotlivé stanice a traťové díly a čekali, co všechno kolegové ze Zababova dovezou, a které naše moduly začlení do moduliště. Nakonec nás překvapili, když do layoutu začlenili všechny naše stanice a kromě 6 rovných modulů i všechny traťové. Po několika drobných úpravách tedy dopadl layout tak, jak můžete vidět v přiloženém souboru. Skrytá stanice Polipsy s připojeným Depem představovala výchozí bod všech vlaků. Z Polips vycházela hlavní trať, které po projetí kolem dolu Hrabová pokračovala do Kácova. V neděli se dokonce podařilo zprovoznit na Hrabové vjezdové návěstidlo pro Kácov. Kácov byl důležitou stanicí, neboť kromě Hrabové zásoboval vozy i sousední překladiště Beroun, kde na normální rozchod navazovaly moduly úzké. Pokud jste minuli vlakem Beroun, dostali jste se do Verneřic, malé, ale krásné staničky. Verneřice se obsluhovaly v režimu D3, ale i tak se tam nejedna obsluha manipulačního vlaku zapotila. Za Verneřicemi překonávala trať po mostě úzký rozchod a vzápětí se zanořila do tunelu. Hned za tunelem mohli strojvedoucí zahlédnout dvouramenné návěstidlo, které signalizovalo vjezd do Josefova. V této stanici s 4 dopravními kolejemi a připojenou vojenskou vlečkou se stejně jako v Kácově křižovaly vlaky. Výpravčí tu neměl snadný život, o to víc je nutné pochválit Jardu Skálu, který zde odsloužil 3 ze 4 modelových cyklů. Kdy ten výpravčí odpočívá, to opravdu netuším.
Z Josefova trať pokračovala do Jirkova, prozatím osazeného jen vjezdovými návěstidly, do kterého ústila na stejném zhlaví zároveň lokálka. Na té byla jedinou malou stanicí Lhota, opět v režimu D3.
Úzkorozchodná trať se pak skládala z Berounského překladiště, mezilelých dopraven Damil a Střížovice a koncové stanice Kamenice. Z ní pak trať pokračovala jako vlečka pod normálněrozchodnou tratí do vápencového lomu.

Provoz...

...nebo lépe pár postřehů z normálněrozchodné části, na úzkou jsem se bohužel nestihl dostat. Grafikon byl zahuštěn osobními vlaky, takže doufám, že přítomní diváci se nenudili. Provoz byl převážně směrován do 70. let ČSD, což mi potvrdila paní, která vzpomínala, kolik toho v soupravách s rybáky procestovala. Jiné modeláře (i z daleké Francie) zaujaly provozní detaily, zvláště pak překladiště na úzkorozchodnou. Podvalníkování nákladních vozů zřejmě v modelu ještě neviděli, odměnou byla slova „génial “, čili geniální. Pro nás byl provoz podle grafikonu s telefony a vozovými kartami (i když ve zjednodušené podobě, karty byly jen k vozům pro manipulační vlaky) novinkou, takže jsme se museli hodně učit. Každý strojvedoucí si vyzvedl svůj stroj v depu, obdržel ovladač od lokomotivy, sešitový jízdní řád, ve stanici Polipsy převzal vlak a podle pokynů se vydal na trať.
Myslím, že za celý víkend se nepřihodila žádná významnější mimořádnost. Příjemně mne překvapilo, že všichni mladí jeseničtní modeláři obstáli, ač měla většina digitální ovladače a řády poprvé v ruce. Lví podíl na tom má i trpělivý přístup zkušenejších, kteří nováčkům přispěli radou i schovívavostí nad drobnými nepřesnostmi z provozu. Proto použiji slova Vládi Vacka, kterými hodnotil první den: "Ke strojvedoucím nemám připomínky, kromě toho, že někteří jezdí rychleji. No Radim ví, o koho jde."

     

       

Výhled do budoucna

Věřím, že na příštím setkání budeme provoz zvládat lépe, však již budeme zkušenější.

Další společná akce by mohla proběhnout v Jesenici v březnu, co myslíte?

Fotogalerie 

od modelářů, kteří se v Lužné objevili, či se přímo účastnili v provozu:

http://pavmar.rajce.idnes.cz/Model_vikend_Luzna_2011/

http://pavmar.rajce.idnes.cz/Model_vikend_Luzna_2011_II/

http://cpavkar.rajce.idnes.cz/MODEL_VIKEND_2011

https://picasaweb.google.com/1174100856... r_CYoKGEUw

Další články

http://www.zababov.cz/index.php?id=1078
zpět na úvod