Kroužek železničních modelářů v roce 2011-2012

V roce 2012 jsme se scházeli na pravidelných pátečních schůzkách a pokračovali v práci započaté v minulých letech. Hlavní činnosti lze rozdělit do jízd na stálém kolejišti, zhotovování soutěžních modelů, práce na stálém kolejišti a modulech, účasti na soutěžích, vlastních prezentacích a setkáních železničních modelářů.

Stálé kolejiště, které máme v klubovně v Základní škole v Jesenici, nám slouží k nácviku posunu ve stanicích a jízd vlaků mezi stanicemi. Provádíme na něm také obnovu terénu a čeká nás také doplnění chybějících budov.

Stavbě soutěžních modelů se nyní věnují téměř všichni žáci. Tématem roku 2012 bylo závorářské stanoviště osazené do terénu, jehož předloha se nachází mezi železničními stanicemi Vroutek a Kryry. S tímto a některými dalšími modely se žáci zúčastnili Krajské soutěže železničních modelářů v Plzni. 

Stálé kolejiště, jež je dnes historickým skvostem z pohledu vývoje technologií jak ztvárnit modelovou krajinu, přináší stále větší nároky na udržení provozu a obnovu krajiny. Analogové ovládání umožňuje unikátní propojení funkcí strojvedoucích a výpravčích, nemá žádné automatické blokování, takže chyby v postavení vlakové cesty se ihned projeví a žáci se najednou diví, jak to, že jsou dva vlaky na jedné koleji. Po zkušenostech ze setkáních železničních modelářů se nyní intenzivně věnujeme nácviku ovládání stanic a posunu v nich.

Pokračovali jsme také v práci na modulech, což jsou normalizované díly kolejiště, které můžeme spolu spojit a vytvořit tak různé sestavy kolejišt nejen z našich modulů, ale i jiných modelářů. Hlavní činností je nyní dokončování krajiny, které má pod patronací Daniel Skála.

Naše moduly se spolu se členy klubu ZABABOV představily na akci v tělocvičně základní školy v březnu 2012, v červnu jsme se tradičně prezentovali na Zahradní slavnosti v Psychiatrické léčebně v Petrohradě a v září jsme se stali spolu se členy klubů ZABABOV a OSTRAMO součástí velikého kolejiště v rámci akce Modelvíkend v Železničním muzeu v Lužné. Na všech těchto akcích naši členové žáci plní funkce strojvedoucích a výpravčích ve stanicích. Ovládají nejenom naše stanice, ale i stanice jiných modelářů, a můžeme potvrdit, že jsou na setkáních přínosem, mezi dospělými se neztratí, protože znají provoz, jsou učenliví a ukáznění.

Soutěže železničních modelářů v České republice pořádá Komise železničních modelářů Svazu modelářů ČR. Bohužel ubývá kroužků, které dělají soutěžní modely, takže Mistrovství ČR žáků se zúčastnily pouze kluby Olomouc, Zlín, Ostrov a Jesenice. Na něm jsme získali jedno třetí a jedno čtvrté místo.

Velice úspěšně jsme se letos prezentovali na 3. mezinárodní soutěži železničních modelářů v srpnu v Lipsku. Daniel Skála zde získal druhé místo a Petr Berka jedno první a dvě třetí místa.

Svaz modelářů ČR také pořádá semináře talentované mládeže v Bělči u Hradce Králové. Letos se konaly dva v březnu a v listopadu a zúčastnili se jich Daniel Skála a Roman Jaroš.

Závěrem je třeba poděkovat vedení města Jesenice za podporu kroužku, rodičům dětí za pomoc při pořádání akcí, a neoficielním sponzorům za podporu a pomoc při zajištění naší činnosti.

 Jiří Berka               

zpět na úvod