Kroužek železničních modelářů ve školním roce 2010-2011

- kroužku se ve školním roce 2010-2011 zúčastnilo 10 žáků

- 2 žáci se zúčastnili podzimního a jarního soustředění talentované mládeže v Bělči u Hradce Králové (s tématem stavba vodárny)

- byla zahájena rekonstrukce 3 nejstarších modulových dílů ještě s dřevěnými rámy, které se ukázaly jako nevyhovující z hlediska tuhosti a zároveň svými rozměry se obtížně stěhovaly.
Proto vznikly nové rámy s nově položenými kolejemi, do kterých se vkládá původní krajina.

- podařilo se uspořádat 3 akce pro veřejnost:
Model víkend v LužnéDny otevřených dveří a Zahradní slavnost v PL Petrohrad, kde se všichni vystřídali u ovladačů a pultů obsluhy. Při těchto akcích nás vždy podpořila skupinka přátel kolem Tomáše Kyncla, takže jsme se zvládli u ovladačů i střídat. V příštím roce počítáme opět se stejnými akcemi.

ÚSPĚCH  JESENICKÝCH  ŽELEZNIČNÍCH  MODELÁŘŮ NA MISTROVSTVÍ  ČESKÉ  REPUBLIKY

Tak jako v minulých letech, tak i v tomto roce uspěli mladí členové kroužku železničních modelářů na Mistrovství České republiky, které se konalo v sobotu 25. června 2011 v Bělči nad Orlicí. Z krajské soutěže, která se konala v květnu u nás v Jesenici postoupili na Mistrovství České republiky se svými modely Jaroslav Skála ve věkové kategorii juniorů a Daniel Skála a Miloš Müller v kategorii žáků. Snaha, kterou věnovali naši členové svým modelům se rozhodně vyplatila.

V kategorii B-ž (vozidla bez vlastního pohonu) získal Daniel Skála čestné uznání s modely poštovního vozu Fk a služebního vozu Ds. 

Velice dobře pro nás dopadla kategorie C-ž, kde jsme za sebou nechali konkurenci z Olomouce, Zlína, Ostrova nad Ohří. Obsadili jsme první dvě místa!

V kategorii C-ž (stavby) získal Daniel Skála 1. místo a zlatou medaili za model vodárny Chyše s výkonem 94,7 bodů.

Druhé místo a stříbrnou medaili v téže kategorii získal Miloš Müller  za model stavědla Mladotice s výkonem 91,3 bodů.

 
Jaroslav Skála, který patří mezi juniory, byl porotou zařazen do kategorie dospělých pro nedostatečný počet soutěžících v juniorské kategorii. Nicméně ani zde si nevedl špatně, když s modelem nákladního vozu řady Wap obsadil v kategorii B4 šesté místo mezi deseti modely.

Proto patří všem poděkování za reprezentaci Jesenice a přání dalších modelářských úspěchů.

 Jiří Berka               

zpět na úvod