DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2015
9. a 10. května 2015

Místo konání:

Základní škola Jesenice u Rakovníka, budova B - chodba + klubovna železniční modeláři

Cíl:

prezentace pro veřejnost činnosti kroužku železničních modelářů Jesenice

Rozsah:

provoz modulového kolejiště místních modelářů – epocha III (výška kolejiště cca 90 cm)

Organizační zajištění:

Hlavní pořadatel: Jiří Berka – tel. 604 353 327, e-mail: jiriberka@email.cz

Layout, grafikon: Petr Berka – e-mail: petr_berka@email.cz

Ubytování:

není zajišťováno, individuálně je možné využít kapacity Hotelu Jesenice

Časový harmonogram:

Pátek 8.5.2015 od 13.00 stavba moduliště

Sobota 9.5.2015 od 9.00 do 16.00 provoz kolejiště

Neděle 10.5.2015 od 9.00 do 16.00 provoz kolejiště

od 16.00 do 19.00 demontáž moduliště, úklid chodby

Poznámka:

Během provozu kolejiště bude možné vyzkoušet vozidla, vyměnit si zkušenosti.zpět na úvod