50. let klubu Železničních modelářů v Jesenici

   

Layout  
   Fotoreportáž Jirky Bočka
 Fotogalerie Honzy Granii
 Fotogalerie Petra Berky
 Fotogalerie Marka Tvrdého
 Fotogalerie Martina Kejhara

Video z moduliště černobílé
a v barvě

Tak významným výročím nepřetržitého trvání spolku a zvláště kroužku mládeže se mohou v české republice pochlubit pouze kroužky železničních modelářů v Brně, v Plzni a ve Zlíně. Shodli jsme se na tom se zástupci těchto kroužků, kteří k nám zavítali v rámci našeho provozního setkání. 

   

Hlavní akcí oslav bylo provozní setkání kroužku železničních modelářů a členů spolku ZABABOV v Kulturním domě v Jesenici. Toto provozní setkání se uskutečnilo od pátku 9. května 2014 do neděle 11. května 2014, přičemž v pátek 9. května 2014 bylo přístupné pouze pro odbornou veřejnost a pozvané hosty, v sobotu 10. 5. 2014 a v neděli 11. 5. 2014 bylo přístupné i pro laickou veřejnost. 

Motivem pro toto setkání byl provoz na neelektrifikované hlavní trati, lokálce a úzkorozchodné trati ČSD. Čísla vlaků na hlavní trati byla převzata ze Sešitového jízdního řádu pro trať Plzeň - Žatec platného pro rok 1964.

Původní myšlenka pro grafikon byla, že se nasadí hnací vozidla, která v roce 1964 skutečně jezdila. Tedy moduliště ovládl parní provoz, vyjma motorového rychlíku a úzké, ta skutečně byla v 60. letech již motorizována. Jenže přechod na další časové období všichni odmítli s tím, že chtějí dál jezdit s párou. Tak do provozu sice několik motorových lokomotiv zasáhlo, ale pára dál vládla.

Malá statistika:

Odježděno bylo 7 modelových dní v rozsahu 12 hodin (modelových) se zrychlením 1:5, tzn. 2,4hodiny čistého skutečného času.

Bylo zapotřebí na každou směnu 6 výpravčích, 1 dispečer a 15 strojvedoucích. Celkem tedy odslouženo 154 směn.

Odjeto v každé směně 111 vlaků - 4 rychlíky, 39 osobních, 32 lokomotivních, 36 nákladních.

Délka moduliště: 89,8m normálního a 26m úzkého rozchodu. Hlavní trať 57,8m, lokálky 22,6m a 9,4m, úzká 26m.

Použito bylo 83 modulových celků (např. stanice z více dílů se počítají jako jeden) od 21 modelářů.

Pro provoz bylo zapotřebí minimálně 26 lokomotiv, ve skutečnosti se jich na modulišti objevil dvojnásobek.


Z členů jesenického kroužku železničních modelářů se podíleli na provozu ve funkcích strojvedoucích a výpravčích Roman Jaroš, Petr Jaroš, Ondřej Mareš, Radim Měchura, Tomáš Urban, Kamil Kolibač a Daniel Skála.

Z pohledu účastníků setkání bylo hodnoceno velice pozitivně, potvrdili, že do Jesenice jezdí rádi. Oceňovali vzájemnou spolupráci s vedením města, s institucemi a s občany města.

Setkání navštívili  i synové pana Vladimíra Zusky, Vladimír a Václav. Významnou poctou pro nás byla návštěva ministra školství pana Marcela Chládka a poslance Parlamentu ČR pana Karla Šídla.

foto Jan Grania

Závěrem nám dovolte poděkovat starostovi panu Ing. Polákovi, tajemnici MěÚ Jesenice paní Klementovičové, ředitelce ISŠ Jesenice paní Mgr Tomkové, paní Jónové, členům kroužku nynějším i  minulým a mnohým dalším za pomoc při zajištění této akce a také našim rodinám za pomoc, podporu, trpělivost a toleranci při pořádání této akce.

Jedna perlička na závěr. Modulové setkání bylo odježděno bez nehody, ale jedna se na modulišti stala. Byla ale nasimulována pro účely focení do prezentace: "TRIAGE - systémy třídění při hromadném postižení zdraví"

foto Martina Berková

Text: Jiří Berkazpět na úvod