Dny otevřených dveří 5. - 6. 2. 2005

Vážení přátelé železnic malých i velkých,

zdá se to neuvěřitelné, ale železniční modeláři v Jesenici se schází již 40 let! Bez velkých oficialit a recepce, ale poctivou prací a propagací aktivního využití volného času mládeže jsme dali o sobě v roce 2004 vědět.
Scházíme se pravidelně s dětmi každou neděli dopoledne v klubovně v základní škole a neustále vylepšujeme naše stabilní, dnes již historické klubové kolejiště. Před lety jsme si řekli, že zachováme uspořádání kolejiště a logiku elektrického ovládání, a zaměříme se především na zvýšení provozní spolehlivosti stabilního kolejiště. A protože je nutné dětem nabídnout nejen jízdu, ale i tvůrčí činnost, zahájili jsme před dvěma lety práci na modulovém stavebnicovém kolejišti. Využíváme s plným pochopením vedení školy příznivé polohy naší klubovny, kdy její dveře vedou do dlouhé a široké chodby, která přímo vybízí k příležitostnému předvedení propojeného stabilního a modulového kolejiště. První tři díly modulového kolejiště vznikly přestavbou modulů velikosti 60 x 150 cm s rozchodem TT na rozchod H0. Jeden z těchto modulů se umístil v roce 2004 na 5. místě v žákovské kategorii na mistrovství republiky železničních modelářů. Další tři moduly o velikosti 45 x 90 cm postavili Jiří a Petr Berkové. Tento základ se představil v roce 2004 veřejnosti celkem třikrát - v únoru, v červenci při příležitosti předávání čestného občanství panu Vladimíru Zuskovi a koncem srpna, o čemž najdete informaci zde.
A protože se akce setkávají se stále větším ohlasem, ukázalo se, že nebude špatné založit tradici Dnů otevřených dveří.
Jistě jste již zaregistrovali, že únor bývá každoročně pro jesenické modeláře svátkem. Není to tím, že je zima, dlouhé noci a tím i nejvíce času na stavbu modelů, ale tím, že 8. února slaví narozeniny nestor železničních modelářů pan Vladimír Zuska. A protože se patří tento svátek patřičně oslavit, otevřeli jsme ve dnech 5. a 6. února 2005 opět dveře naší klubovny v základní škole a vyšli s našimi moduly do chodby. Tentokrát jsme celou akci důkladněji a v dostatečném předstihu prezentovali na některých klíčových místech v Rakovníku, v místním tisku, na našich webových stránkách a na odborném serveru přátel železnic. Podařilo se nám zkoordinovat se spolkem Lokálka Group z Rokycan termín tradiční jízdy motorového vozu M 131.1 z Plzně do Bochova se zajížďkou do Jesenice. Takže v sobotu 5. února odpoledne nás navštívil „zájezd“ - účastníci jízdy do Bochova. Že byl motorový vůz plný nadšenců z celých Čech jsme se přesvědčili při diskuzích nad našim dílem. Mezi návštěvníky byli fandové z Plzně, Českých Budějovic, Prahy, Pardubic, ale i z Ostravy. Chvilkami byla plná i chodba, o klubovně nemluvě. Na stránkách spolku Lokálka Group naleznete krásné fotky z této akce.
Nedělní dopoledne ale patřilo především panu Vladimíru Zuskovi, který mezi nás zavítal a vyjádřil své potěšení nad pokračováním svého díla. Mnozí návštěvníci si zavzpomínali na svá léta strávená v kroužku nebo na dobu strávenou na skutečné železnici.
Během soboty bylo možné spatřit v provozu na kolejišti modely vozidel z rukou otce a syna Václavů Polívkových z Berouna a vedoucích kroužku Jiřího a Petra Berky, v neděli pak byly v provozu modely z dílny Josefa Zeleného z Rakovníka. Tyto modely prokázaly provozuschopnost stabilní i modulové části kolejiště. Provoz kolejiště zajišťovali po oba dny členové kroužku Jiří Chalupa, Lukáš Khop, Jiří Martínek, Jakub Hychta a Kamil Kolibač.
„ Bylo to náročné, nejen na kázeň a disciplínu, ale líbilo s nám to, protože se to líbilo návštěvníkům“ shodli se závěrem všichni. Takže koncem června se opět ukážeme, určitě uvidíte něco nového. Jste srdečně zváni.

Na závěr ještě prosba pro všechny "fotící" návštěvníky: neměli jsme možnost vyfotit vše, takže pokud máte fotografie, o kterých si myslíte, že stojí za zveřejnění, zašlete nám je na zmjesenice@email.cz

         

         

    

zpět na úvod